امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون تئاتر
لیست اسامی دبیران و شورای مرکز -کانون تئاتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی اعضای کانون تئاتر در سال 94-95

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء توضحیات
1

فاطمه کوشا

کارشناسی مواد 41 اعضای اصلی
2

سایناز رمضانی

کارشناسی مواد 39 اعضای اصلی
3

زهرا سادات موسوی

کارشناسی طراحی صنعتی 35 اعضای اصلی
4

محمدمهدی قاسمی

کارشناسی مواد 33 اعضای اصلی
5

سید حسام سمایی

کارشناسی مواد 30 اعضای اصلی
6

محمد مهدی خسروی

کارشناسی برق 16 اعضای علی البدل
7

علیرضا سلامت منش

کارشناسی برق 15 اعضای علی البدل
8 محمد مهدی قاسمی کارشناسی مواد 33 دبیر کانون

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=37.4966.45747.fa
برگشت به اصل مطلب