امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون کتاب و کتابخوانی
کانون کتاب و کتابخوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کانون کتاب و کتابخوانی

AWT IMAGE

زمینه فعالیت این کانون کتاب و کتابخوانی است که شامل موضوعات زیر می باشد:

  1) مطالعه و نقد کتاب

  2) فنون مطالعه ی کتاب

  3) روش های نگارش کتاب و کتاب شناسی

اهداف ویژه کانون کتاب و کتابخوانی

  گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین دانشجویان و بالارفتن سرانه ی مطالعه ی غیر درسی آنها در زمینه های گوناگون.

  اشاعه ی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی از طریق برگزاری برنامه هایی از قبیل نمایشگاه و مسابقات کتابخوانی

اهم فعالیت های این کانون عبارتند از :

 کارگروه های کتابخوانی .

جلسات نقد کتاب .

 برگزاری مسابقات کتابخوانی .

 برگزاری نمایشگاه کتاب .

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=37.5582.13698.fa
برگشت به اصل مطلب