امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
نشست مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | 

نشست مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

نشست مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور جناب آقای دکتر شریعت و همچنین جناب آقای دکتر قائمی، معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1396 ساعت 17:00 الی 19:00 عصر در سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد برگزار می گردد.

از تمامی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دعوت می گردد تا در این نشست حضور به هم برسانند.

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=37.5784.49570.fa
برگشت به اصل مطلب