امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
شروع به کار مجدد کانال تلگرامی خانه نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۰ | 

شروع به کار مجدد کانال تلگرامی خانه نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

فعالین نشریاتی دانشگاه برای پیگیری و اطلاع از اخبار، اطلاعیه ها، گزارشات، مصوبات و ..... علاوه بر سایت خانه نشریات می توانند از طریق کانال تلگرامی خانه نشریات اخبار این خانه را دنبال نمایند.

آدرس سایت خانه نشریات             khn.iust.ac.ir

کانال خانه نشریات                        khn_iust@

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5784.50219.fa
برگشت به اصل مطلب